200.000₫/ 220.000₫/

Cây Mật gấu - Tây bắc

1.800.000₫/ 3.000.000₫/

Hạt Dổi rừng - Hạt to.

95.000₫/ 110.000₫/

Miến Dong - Điện Biên

350.000₫/ 400.000₫/

Thảo Quả

220.000₫/ 230.000₫/

Quế Chi

800.000₫/ 950.000₫/

Nấm Linh chi rừng.