350.000₫/ 400.000₫/

Thảo Quả

220.000₫/ 230.000₫/

Quế Chi

120.000₫/ 140.000₫/

Hoa Hồi

300.000₫/ 350.000₫/

Quả Tai chua khô Tây bắc.

250.000₫/ 300.000₫/

Hạt Mắc mật khô,

320.000₫/ 380.000₫/

Hạt mắc khén.

3.000.000₫/ 4.500.000₫/

Hạt dổi rừng - Hạt nhỏ

25.000₫/ 35.000₫/

Chẳm chéo