100.000₫/ 120.000₫/

Kê Huyết Đằng

150.000₫/ 250.000₫/

Cà Fê Quảng Lợi

800.000₫/ 950.000₫/

Tinh Bột Nghệ vàng

300.000₫/ 350.000₫/

Hà thủ Ô Đỏ khô

100.000₫/ 150.000₫/

Sâm cau tươi - Tây bắc

260.000₫/ 300.000₫/

Mơ Điện Biên Ngâm đường

35.000₫/ 50.000₫/

Táo Mèo tươi

90.000₫/ 100.000₫/

Bánh Xén - Dân tộc Thái