100.000₫/ 110.000₫/

Củ nghệ trắng tươi./Kg

400.000₫/ 500.000₫/

Quả óc Chó Tây bắc./Kg

90.000₫/ 100.000₫/

Táo Mèo khô./Kg

160.000₫/ 200.000₫/

Giảo Cổ Lam .1/Kg

1.500.000₫/ 2.500.000₫/

Bột Tam thất Bắc./Kg

600.000₫/ 750.000₫/

Củ Tam Thất nam./Kg

2.000.000₫/ 3.000.000₫/

Củ Tam thất Bắc khô./Kg

250.000₫/ 300.000₫/

Hoa Tam thất./Kg

500.000₫/ 850.000₫/

Nụ Tam thất./Kg

900.000₫/ 1.200.000₫/

Nụ Tam thất bao tử./Kg

Facebook THÁI HƯNG - ĐẶC SẢN TÂY BẮC Zalo THÁI HƯNG - ĐẶC SẢN TÂY BẮC